BSValue

Danmarks bedste erhvervsnetværk


BSValue erhvervsnetværk er Bjerringbro-Silkeborgs netværkstilbud der er et set-up der arbejder med temaer, som er defineret sammen netværksmedlemmerne. Temaer som fx arbejdsglæde, sociale medier o.s.v.
Tanken er, at arbejde på at skabe relationer og sparring, og finde løsninger på konkrete cases, via arbejde i grupper.
Netværksmøderne er morgenmøder, med morgenmad og uformel netværk fra kl. 7.30-8.00. Fra kl. 8.00 vil der være en fast dagsorden.
På møderne er der en fast facilitator, Kasper Gerdsen, som er en meget erfaren mødeleder.
Der er 10 møder årligt, og ud over de 10 møder er der et antal fællesmøder for alle grupper i BSValue, hvor der vil være en ekstern indlægsholder eller anden netværksaktivitet.
Selvom det er Bjerringbro-Silkeborg Erhvervsnetværk, kræver deltagelse ikke, at man er sponsor eller håndboldinteresseret.


"Vi vil skabe Danmarks bedste erhvervsnetværk sammen med vores medlemmer.
Derfor har medlemmerne i vores netværk stor indflydelse på indhold og dagsorden".


Om netværket

• Erhvervsnetværk med ca. 10 netværksmøder om året.
• Fællesmøder
• Netværksmøde inkl. Morgenmad.
• Omkring 20 netværksmedlemmer pr. netværksgruppe.
• Struktureret forum med fokus på relationer, vidensdeling og forretning.
• Temabaseret netværk.
• Fast dagsorden og referat
• Faste mødedatoer 6 måneder frem
• Mulighed for undergrupper. (Ikke noget krav – kun en mulighed)
• Mulighed for virksomhedsbesøg.
 

Pris for deltagelse
kr. 7.995,-
ekskl. moms.

 

Del siden:
BSVALUE Kontakt
Skabertrang